ஊடக பயங்கரவாதம்

Author: மெய். சேது ராமலிங்கம்
Publisher: பொன்னுலகம்
No. of pages: 47
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹40.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
இன்று பயங்கரவாதம் என்பது ஏவுகணைக ளில் கொத்து குண்டுகளில் இல்லை. அது மானாட மயிலாட என கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது.தந்தி பு.த முறையின் பரபரப்பு விவாதங்களாக இருக்கிறது. நமது சிந்தனையை வேட்டையாடும் டிவி டயனோசரை நாமே விரும்பி வீட்டுக்குள் வளர்க்கிறோம். இவ்வண்ணமாக, ஊடக பயங்கரவாதத்தை போட்டு பிளக்கிற ஆயுதமாக இச்சிறுநூல் திகழ்கிறது.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register