துங்கப்பத்திரை


Author: பாவண்ணன்
Publisher: சந்தியா பதிப்பகம்
No. of pages: 176
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹165.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
நிகழ்வுகளாலும் நினைவுகளாலும் பின்னப்பட்ட அனுபவக் கட்டுரைகள் இத்தொகுதியில் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஒவ்வொரு காட்சியையும் பாவண்ணன் எதிர்கொள்ளும் கணங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. மனம் பொங்கும் அத்தகு தருணங்கள் பேராசானாக நின்று இந்த வாழ்க்கையை நேசிக்கக் கற்றுக்கொடுக்கின்றன. ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவரது அனைத்து அனுபவங்களும் பரிவையும் கனிவையும் நோக்கி அழைத்துச் செல்வதை உணரமுடியும். கனிவும் பரிவும் அவருடைய எழுத்துலகின் மையப்புள்ளிகள்.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register