தேச செல்வங்களின் கதை


Author: லியோ ஹூபர்மேன்
Publisher: சிந்தன் புக்ஸ்
No. of pages: 312
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹250.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
இந்தப் புத்தகம் சென்ற நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் வெளியிடப்பட்டு, காப்பியமாக போற்றப்பட்ட புத்தகம். இப்போதுதான் முதல்முறையாக தமிழில் வருகிறது. மனிதகுல வரலாற்றின் முக்கியமான கட்டங்களில் செல்வாக்கு செலுத்திய சிறந்த பல புத்தகங்கள் தமிழில் இன்றுவரை மொழியாக்கம் செய்யப்படாமல் விடப்பட்டிருப்பது, இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கும்போது வாசகர்களின் மனதை வருத்தலாம். வருத்த வேண்டும். பல சமூக, அரசியல், பொருளாதார சித்தாந்தங்களை முன்மொழிந்த, அறிவு பொக்கிஷங்களான, இந்த சிறந்த நூல்களை தமிழுக்கு கொண்டுவராமல், நூற்றாண்டுகளாக விட்டுவைத்து, மொழிபற்று, தமிழ்வளர்ச்சி என்று உணர்ச்சிபொங்கும் பேருரைகள், வெறும் கூச்சலே. இந்த புத்தகம் ஐரோப்பிய நில உறவுகளை அலசுகிறது. சிலுவைப்போர்களுக்கும் வர்த்தக விரிவாக்கத்திற்கும் இருந்த தொடர்புகள், புதிய பொருள் உற்பத்திகளின் தேவைகள், புதிய வர்க்கங்களின் தோற்றம், முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சி, நிலப்பிரபுத்துவம்-முதலாளித்துவ மோதல், தேசிய அரசுகளின் உருவாக்கம், அரசியல் அமைப்புகளின் தோற்றம்-வளர்ச்சி, தொழிற்புரட்சி, தொழிற்சாலை உற்பத்திமுறையின் தோற்றம், புதிய உலகங்களை கண்டுபிடித்தல், அடிமை வர்த்தகம், ஆரம்ப மூலதன குவியல், சந்தை விரிவாக்கம், மூலதன பரவல், ஏகாதிபத்திய வளர்ச்சி, சந்தைகள் பங்கீடு-மறுபங்கீடுக்கான யுத்தங்கள், தொழிலாளி வர்க்கத்தின் தோற்றம், தொழிலாளி வர்க்கத்தின் ஆட்சி அமைதல், பாசிசத்தின் வளர்ச்சி, ஆகிய வரலாற்று நிகழ்வுகளை, மத்திய யுக காலந்தொட்டு நவீனகாலம்வரையிலான பொருளாதார வளர்ச்சிப் போக்குகள் தக்க சான்றுகளுடன் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register