சிந்துவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம்

Author:ஆர்.பாலகிருஷ்ணன்
Publisher: பாரதி புத்தகாலயம்
No. of pages: 173
Subject: ஆய்வுகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹150.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
நூலாசிரியர் திராவிட மொழியியலையும், சிந்துவெளிப் புவியியலையும் பிணைத்து ஒரு புதிய கருதுகோளைப் படைத்துள்ளார். அதன் மூலம் சிந்து நகர மக்கள் திராவிட மொழிகளையே பேசியிருக்க வேண்டும் என்ற வரலாற்று உண்மையை அறிவியல் அடிப்படையில் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வண்ணம் மீண்டும் நிறுவியுள்ளார்.சிந்துவெளி நகரங்களின் வடிவமைப்பில் இருமைப்பாகுபாடு காணப்படுவது தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்த உண்மையாகும். மேற்குத் திசையில் உயர் மேடை அமைத்து அதன்மீது அகநகரும், கிழக்குத் திசையில் சற்றே தாழ்வான இடத்தில் புற நகரும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறாக மேற்கு உயர்ந்தது, கிழக்கு தாழ்வானது என்ற இருமைப்பாகுபாடு திராவிட மொழிகளிலும் காணப்படுகிறது, ஆனால் ஆரிய மொழிகளில் இவ்விரு திசைச்சொற்களுக்கு இருபொருள்கள் இல்லை என்ற மொழியியல் உண்மையையும் இவர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். புறநானூற்றில் “இருபால் பெயரிய உருகெழு மூதூர்ÕÕ என்ற சொல் தொடர் (பாடல் 202) சிந்துவெளி நகர வடிவமைப்பின் இருமைப்பாகுபாட்டை உணர்த்தி நிற்கிறது என்பது ஒரு வியப்பான உண்மையாகும்.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register