சைவ வைணவ போராட்டங்கள்


Author: சிகரம் ச. செந்தில்நாதன்
Publisher: சந்தியா பதிப்பகம்
No. of pages: 176
Subject: வரலாறு
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹165.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
தமிழ்நாட்டுச் சைவம், வைணவம் இரண்டின் பாரம்பரியம் வேறு! ஒற்றுமைதான் இதன் பாரம்பரியம். வேற்றுமைதான் விதிவிலக்கு. தேவார மரபும் பிரபந்த மரபும் ஒன்ரு ! ஆழ்வார்கள் மரபும் நாயன்மார்கள் மரபும் ஒன்று. ஏனென்றால் ஆதி சங்கரரின் அத்வைதத்திற்கு முந்தியது அப்பர், சம்மந்தரின் தேவாரம். இராமானுஜரின் விசிட்டாத்துவைதத்திற்கு முந்தியது ஆழ்வார்களின் பிரபந்தம் ( பின்னட்டை)
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register