ரஷ்யப் புரட்சி 100

Russia Puratchi 100

Availability: In stock

₹830.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
ரஷ்யப் புரட்சியின் பின்னணிகொண்ட நூல்களின் தொகுப்பு. 1. சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் (போல்ஷ்விக்) கட்சியின் வரலாறு சுருக்கமான பாடம் 1938 2. வீரம் விளைந்தது 3. தாய் (மக்சீம் கார்க்கி) 4. உலகை குலுக்கிய 10 நாட்கள் 995 ரூபாய் மதிப்புள்ள நான்கு புத்தகங்களையும் சலுகை விலையில் 830 ரூபாய்க்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஸ்டாக் உள்ளவரை மட்டும் இச்சலுகை பொருந்தும்.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register