ரூபிபாஸ்கேயின் மர்மநோய்


Author: ஹஸ்தா சௌவேந்திர சேகர்
Publisher: எதிர் வெளியீடு
No. of pages:
Subject: நாவல்கள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹270.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
காதாம்டுகி மக்கள் சொல்வது சரிதான். ரூபியின் நோய் அவளுடையது மட்டுமே அல்ல. அது புட்கியினுடையது. அது , சிதோ , தோஸோ மற்றும் துலாரியினுடையதும் ஆகும். அநேகமாக அது எல்லாரையும் அழித்துவிடலாம். அவர்களுடைய மொத்தக் குடும்பத்தையும் ( பின்னட்டை )
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register