ரணங்கள்


Author: பிர்தவ்ஸ் ராஜகுமாரன்
Publisher: இலக்கியச்சோலை
No. of pages:
Subject: நாவல்கள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹250.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
ஒரு வன்முறை நடந்ததெனில் பள்ளி செல்லும் குழந்தை முதல், அலுவலகம் சென்று பணியாற்றும் அரசு ஊழியன், தெருவில் கடை பரப்பி பொருட்களை விற்கும் அன்றாடம் காய்ச்சி என ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அன்று விசாரிக்கப்படுகின்றனர். குறுக்கு விசாரணை செய்யப்படுகின்றனர். தண்டிக்கப் படுகின்றனர். இந்த விசாரணைகள் போலீஸ் அதிகாரிகளால் காவல் நிலையங்களுக்குள் மட்டும் நடப்பதில்லை. பள்ளிக்கூடங்களில், அலுவலகங்களில், நண்பர்களின் சந்திப்புகளில்.... சமூகமே விசாரணை அதிகாரியாய் மாறி விடுகிறது. சமூக வெளிகளே காவல் நிலையங்களாகி விடுகின்றன. அணிந்துரையில் பேராசிரியர் அ. மார்க்ஸ்
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register