பேரின்ப ரசவாதம்


Author: இம்மாம் கஸ்ஸாலி
Publisher: யுனிவர்ஸல் பப்ளிஷர்ஸ்
No. of pages: 400
Subject: இலக்கியம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹200.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
இமாம் கஸ்ஸாலி அவர்கள் தங்கள் மாபெரும் அரபிக் கிரந்தமான இஹ்யா உலூமுத்தீனை யாவரும் படித்து பூரணமாக விளங்கிக் கொள்வது சாத்தியமல்ல. அஹு முழுமையையும் படிக்க யாவருக்கும் அவகாசமும் கிடைப்பது இயலாது என்பதை உணர்ந்து அதை சுருக்கி, பாரசீக மொஇயில் 'கீமியாயெ ஸஆதத்' ஐ ஆக்கினார்கள். இந்தச் சுருக்கம் பெருத்த ஒரு நூலாகவே ஆகிவிடவே இதையும் பின்னர் பெரியார்கள் பலர் சுருக்க நூல்களாக வெளியிட்டுள்ளார்கள். இத்தகைய சுருக்க நூல் ஒன்று தமிழில் வெளிவருவது இன்றியமையாதது என்பதை உணர்ந்து சில ஆண்டுகள் காலம் எடுத்து இதனை தயாரிக்கும் வேலைகளில் ஈடுபட்டார் ஆர்.பி.எம். கனி. அவ்விதம் வந்துள்ள உருது ஆங்கில சுருக்க நூல்களை முன்மாதிரியாக கொண்டு நூல் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register