பட்டினி இந்தியாவில் பாபர் மசூதியும் இராமர் கோவிலும்

Author: பேராசிரியர் வெ.சிவப்பிரகாசம்
Publisher:
No. of pages:
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹160.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
பட்டினி கிடப்போரை பார்க்கவும் மேரீர் என்பார் வள்ளலார். பட்டினி' இந்தியா என்று அடை கொடுத்து அழைப்பதன் மூலம். பொட்டில் அமைந்தார்ப்போல, இந்தியாவின் தலையாய சிக்கலை இனஞ்சுட்டிக் காட்டி விடுகிறார் ஆசிரியர்! புளியேப்பக்காரர்களின் 'வெறுப்பு அரசியலைக்' காறி உமிழ்கிறார்! இணக்கமாக வாழ்வதன் இன்றிமையாமையை உணர்த்திக் கோணல் அரசியலின் குறுக்கை நிமிர்த்தி நேர்படச் செய்ய முனைகிறார் முனைவர் சிவப்பிரகாசம்! நூலின் குறுக்கே அம்பானிகள், அதானிகள்,டாட்டாக்கள்,பிர்லாக்கள் என இவர்களின் பேரரசை.. அவர்களின் 'கங்காணிகளாக' இருந்து ஆளும் அரசியல்வாதிகளால், இந்தியத் துணைக் கண்டம் பெற்றிருக்கும் வடிவமல்லா வடிவத்தையும் ஆழ்ந்த வருத்தத்தோடு திறனாய்வு செய்திருக்கிறார் நூலாசிரியர்! நூலின் சிறப்புகள் பல: அவை அனைத்தையும் பட்டியலிடப் புகின், இன்னொரு நூலாக விரியும்! இந்நூல் காலத்தின் குரல்; காலத்தின் தேவை! - பழ.கருப்பையா
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register