பதிவு செய்யப்படாத மனிதர்கள்


Author: வி.எஸ்.அமீன்
Publisher: நிலவொளி பதிப்பகம்
No. of pages:
Subject: சிறுகதைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹75.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
வி. எஸ். முஹம்மத் அமீன் 1996 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2006 ஆ ஆண்டு வரை பல்வேறு இதழ்களில் எழுதிய சிறுகதைகள் இரண்டாம் பதிப்பாக வெளிவருகிறது. 'கதாபாத்திரங்கள் தான் இச்சிறுகதைகளி வலு என்று தோன்றுகிறது. எல்லாருமே நம்முடன் வாழ்கிற, நம்மிடையே நடமாடுகிறவர்கள் தான். இச்சிறுகதைகள் பல்வேறு சமுதாயத் தளங்களிலும் பயணம் செய்கிறது ' என்று இந்த நூல் குறித்து கூறுகிறார் கவிஞர் கலார்ப்ரியா
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register