இஸ்லாமிய நோக்கில் பலதாரமணம் ( இலங்கை நூல் )

Author: அஷ்ஷெய்க் எஸ்.எம்.எம்.மஸாஹிர்
Publisher: மீள்பார்வை
No. of pages: 36
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்
Only 2 left

Availability: In stock

₹100.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
ஒரு முஸ்லிமின் திருமணம் அடிப்படையில் பெரும்பாலும் ஒரு பெண்ணுடனேயே நடைபெறுகின்றது. அந்த ஒருத்திக்கே அவன் தன் முழு வாழ்வையும் அர்ப்பணிக்கின்றான். உண்மையான அன்பும் மன அமைதியும் ஓர் ஆணும் பெண்ணும் இணைந்த குடும்ப வாழ்விலேயே இடம்பெறுவது சாத்தியம் என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது. இதன் பொருள் இஸ்லாம் பலதாரமணத்தை ஆதரிக்கவில்லை என்பதல்ல. பல்வேறு சமூகவியற் காரணங்களுக்காக அதை அனுமதித்துள்ளதை மறுப்பதற்கில்லை. அத்தகைய சூழலை ஆய்வு செய்யும் நூல் இது
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register