நிராகரிப்புக்கும் தீவிரவாதத்துக்கும் மத்தியில் இஸ்லாமிய எழுச்சி


Author: யூசுப் அல் கர்ளாவி
Publisher: மெல்லினம்
No. of pages: 226
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹100.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
டாக்டர் கர்ளாவி புகழ்பெற்ற ஓர் அழைப்பாளர், அறிஞர். அவர் எழுதியுள்ள இந்த நூல், சமூகத்தின் வரலாற்றினதும் நெறியினதும் பூரணச் சரிதையை இளைஞர்கள் சரிவரக் கண்டு கொள்ளவும் கிரகித்துக் கொள்ளவும் துணை செய்கின்றது; குர்ஆன், சுன்னாஹ் என்பன குறித்துத் தெளிவான புரிந்துணர்வை அமைத்துத் தருகின்றது. அவற்றை முஸ்லிம் இளைஞர்கள் கற்று, அவற்றிலிருந்து பூரணப் பயன்பெற்றுக் கொள்ளும் வகையில் ஆக்கப்பூர்வமான அணுகுமுறையொன்றை அறிமுகம் செய்கின்றது. முஸ்லிம் இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ள பிரச்சினைகளுக்கான காரணங்களை முறையாகவும், தெளிவாகவும் ஆராய்வதற்குத் துணை செய்யும் இந்த ஆக்கம், தக்க தீர்வுகள் காண, முஸ்லிம்கள் கையாள வேண்டியுள்ள இஸ்லாமிய வழிமுறைகளையும் காட்டித் தருகின்றது. முஸ்லிம் இளைஞர்கள், அறிஞர்கள், ஆய்வாளர்கள் அனைவருமே இந் நூலிலிருந்து நிச்சயம் பெரும் பயன்பெறலாம்.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register