நாயகத்தின் நற்பண்புகள்


Author: இமாம் கஸ்ஸாலி
Publisher: யுனிவர்ஸல் பப்ளிஷர்ஸ்
No. of pages: 64
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹22.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
இஹ்யாவு உலுமித்தீனின் இரண்டாம் பாகம் இந்த நூலுடன் முடிகிறது. இந்த 2ம ் பாகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 9 நூல்களும் உலகியல் விவகாரம் சம்மந்தமான அநேக விவரங்கள் இறைந்து கிடக்கின்றன. அவற்றையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து எழுதுவது சிரமமான காரியம். தவிர இந்த இரண்டாம் பாகத்திற்கு முன்னர் இஹ்யாவின் முதல்பாகம் எழுதப்பட்டுவிட்டது. இதில் பத்து நூல்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அவை அனைத்தையும் மேலெழுந்த வாரியாக பார்வையிட்டேன். அவற்றில் ஒழுக்க முறை சம்மந்தமான விவரங்கள் கணிசமான அளவுக்கு இடம் பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் அவற்றை எல்லாம் மீண்டும் இங்கே விவரிப்பது சிரமம். எழுதியவற்றையே திருப்பி எழுதுவது உங்களுக்கும் எனக்கும் சிரமமே. எனவே இந்த நூல் திருத்தூதரின் தன்மைகள், நண்பண்புகள், ஒழுக்க முறைகள் முதலியவற்றை விவரிக்க எண்ணுகிறேன். இயன்றவற்றை ஆதாரபூர்வமான திருப்பண்புகள் அனைத்தையும் வரிசைக் கிரமமாகத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளேன். இறைதூதரைன் நடை உடை பாவனைகள் அங்க அமைப்புகள் ஆகியவற்றையும் உரிய இடத்தில் விவரித்திருக்கிறேன். இது தவிர இறைத்தூதரால் நிகழ்த்தப்பட்ட அற்புதங்கள் சிலவற்றையும் இந்நூல் ஏற்று கொண்டிருக்கிறது ( முன்னுரை )
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register