நபிகள் நாயகம்


Author: அப்துற் றஹீம்
Publisher: யுனிவர்ஸல் பப்ளிஷர்ஸ்
No. of pages: 320
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹50.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
இதில் பெருமனார் அவர்களின் சரித்திரச் சுருக்கம் போதுமான அளவுக்கு இஸ்லாமிய இலக்கியம், தமிழ் இலக்கியச்சுவையுடனும் அலங்கார தமிழ் நடையில் ஆதாரபூர்வமான விஷயங்களாக மக்கள் மனதில் பதியும் வண்ணம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நூல் நடுநிலை மனம் படைத்த நன்மக்கள் நல்லொழுக்கப் பண்பாட்டிற்கு மிக மிக வேண்டற்பாலதாக இருக்குமென்பது எமது துனிபு ( முன்னுரை )
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register