நான் ஏன் கிறிஸ்தவனல்ல?


Author: பெர்ட்ரண்ட் ரஸல்
Publisher: PSRPI
No. of pages: 32
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹12.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
அதிலிருந்து முக்கியமான ஒரு பகுதி. "யாதொரு காரணமுமில்லாமல் இந்த உலகம் ஏன் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடாது? என்பதற்கு ஒரு பதிலும் சொல்ல முடியாது. அல்லது உலகம் எப்போதுமே இருந்து கொண்டிருந்தது என்பதை மறுப்பதற்கு எவ்வித காரணமுமில்லை. உலகத்திற்கு ஓர் ஆரம்ப காலம் கட்டாயம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று யூகிப்பதற்கு என்ன காரணமோ அவசியமோ இருக்கிறது என்பதும் விளங்கவில்லை.எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் ஓர் ஆரம்பகாலம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்ற நினைப்புக்கு காரணம் நமது சிந்தனா சக்தியின் வறட்சியேயாகும்" ஆகவே ஆதியில் உலகம் இருந்தது. அது உலகமாகவே இருந்தது. (அல்லது) ஒன்றுமில்லாமையிலிருந்து விண்ணும் மண்ணும் காரணமேயில்லாமல் தானாகவே உண்டானது. நாம் கடவுளாக எதையாவது கொள்ள வேண்டுமானால் அது நம் இயற்கை அல்லது creationஐத்தான் ( no creator). ஏன் வேதவாக்கியங்கள் இயற்கையின் அசரீரியாகவோ inspirationஆகவோ இருக்கக் கூடாது?
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register