முன் தேதி மடல்கள்

Author: நூருத்தீன்
Publisher: தூண்டில்
No. of pages:
Subject: மடல்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹70.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
”முன் தேதி மடல்கள்” என்ற இந்த நூல், மனிதகுலத்தை இம்மைக்கு மட்டுமின்றி மறுமைக்கும் சேர்த்து முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற அக்கறை மிக்க இறைநம்பிக்கையாளர்களால் எழுதப்பட்ட முன்மாதிரியான மடல்களின் தொகுப்பு. இந்த நன்னூல் அரியவகையானது; பதினைந்து மடல்களை உள்ளடக்கியதாக இலங்குகிறது.மடல்களின் தொகுப்பாக மட்டும் இன்றி ஒவ்வொரு மடலையும் அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு மடலையும் நூலாசிரியர் நூருத்தீன் அவர்கள் எழுதியுள்ளார். இது சிறந்த உணவை உண்ணத் தொடங்கும் முன் தரமான உணவு விடுதிகளில் வழங்கப்படும் Starter அல்லது Appetizer போல அமைந்திருக்கிறது; ஒரு மடலைப் படித்து அதன் கருத்துக்களை உள்வாங்கத் தூண்டுவதாக உள்ளது,புதுமை! பின் இனிப்பாகக் கொஞ்சம் குறிப்பு இருப்பது,அருமை! இந்த உத்தி ஒவ்வொரு கடிதத்தின் சாரத்தையும் உள்ளத்தில் நிறைத்து விடும்.இவ்வாறு வேறெந்தக் கடிதத் தொகுப்பும் வந்ததாக எமக்கு நினைவில்லை.இந்த நூலுக்குள் சென்று வாசகர்கள் மூழ்கி முத்தெடுக்க வேண்டும் என்பதால் நாம் நூலில் இருந்து மேற்கோள் எதையும் இங்கு காட்டவில்லை. இந்த நூலில் பயின்று வரும் நூருத்தீன் அவர்களுடைய இனிய எளிய தமிழ்நடை, இவருடைய தந்தையார் நூலாசிரியர் தமிழாசிரியர் அப்துல் ஜப்பார் (ரஹ்) அவர்களை நினைவூட்டுகிறது. இவருடைய மார்க்க அறிவு, சமுதாய அக்கறை இந்த நூலின் மூலம் வாசகர்களுக்கு இவர் ஊட்ட விரும்பும் உணர்வு, முதலியன இன்றுவரை ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாத தமிழ் வல்லார் “குர்ஆன் மஜீத்” பொருளுரையும் விரிவுரையும் என்ற நிலை பேறுடைய நூலை எழுதிய இவருடைய பாட்டனார் பா.தாவூத் ஷா(ரஹ்) அவர்களை நினைவூட்டுகிறது.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register