மீண்டு நிலைத்த நிழல்கள்


Author: ம நவீன்
Publisher: யாவரும் பதிப்பகம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹450.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
2005 - இல் காதல் இதழ் தொடங்கி 2018 வரை 60க்கும் மேற்பட்ட ஆளுமைகளை நேர்காணல்கள் செய்திருப்பேன். அதற்கும் முன்பு 'மன்னன்' என்ற ஜனரஞ்சக இதழுக்கு எடுத்த நேர்காணல்களையும் சேர்த்தால் 100ஐ தாண்டும். 'மீண்டு நிலைத்த நிழல்' நூலுக்காக 25 நேர்காணல்களைத் தொகுத்துள்ளேன். பல நேர்காணல்களுக்காக மீண்டும் அவ்வாளுமைகளைச் சந்தித்து முழுமைப்படுத்தியுள்ளேன். 400 பக்கங்களுக்கு மேல் சிறந்த ஆவணமாக இந்நூல் உருவாகியுள்ளதில் மகிழ்ச்சி. ஒரு நாட்டில் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு படைப்பிலக்கிய முயற்சிகள் மூலமாகவும் அம்மொழியின் இலக்கிய வரலாற்றை சேமிப்பதன் மூலமாகவும் வளம் சேர்க்கலாம். படைப்பிலக்கியம் மூலம் வளம் சேர்க்க எனக்கு காலம் ஆகலாம். ஆனால் இந்த நூலை குறிப்பிடத்தக்க வாய்மொழி வரலாற்று ஆவணம் என்பேன். மலேசிய சிங்கப்பூரின் சமூக, இலக்கிய, அரசியல் வரலாறுகள் அதில் ஈடுபட்டவர்கள் மூலமாகவே பேசி பதிவு செய்துள்ளேன். ஒருவகையில் இந்நூல் புதிய மலேசிய இலக்கிய வரலாற்றை எழுத முக்கியத் துணை நூலாகத் திகழும். மேலும் மலேசிய வரலாற்றின் முக்கிய நிகழ்வுகளுக்குத் தனிப்பட்டியல் கொடுத்து அது குறித்து பேசியவர்களின் பெயரையும் இணைத்துள்ளேன். இது குறிப்பிட்ட ஒரு நிகழ்வு குறித்த பண்முகங்களை அறிய உதவும்.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register