மதினாவில் மாநபிகள்


Author: தாழை மதியவன்
Publisher: சாஜிதா புக் சென்டர்
No. of pages: 208
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹100.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
அண்ணல் நபி(ஸல்) அழகிய வரலாறு, நபிகள் நாயகம்,கவிதை நிலவில் காவிய நபிகள் என அண்ணல் நபி(ஸல்) அவர்களைப் பற்றி மூன்று நூல்கள் எழுதியுள்ள தாழை எஸ்.முஹம்மதலீ எனும் தாழை மதியவன் எழுதியுள்ள நான்காவது நூலே இந்த மதீனாவில் மாநபிகள் எனும் எழுத்துப் பேழை. மதீனா வாழ்க்கை நிகழ்வுகளைப் படிப்படியாகச் சொல்லாமல் தொகுப்பாகச் சொல்கிறார் ;பழைய பாணியை உள்வாங்கி, கட்டுரைகளைப் புதிய பாணியில் வடித்துள்ளார். இந்நூலைப் படிக்கும் நீங்கள் மெச்சத்தகும் வகையில் செய்திகளை நூலாசிரியர் செப்பமாகத் தந்துள்ளார்.நூலைத் திறந்தால் நூலை மூடாமல் தொடர்ச்சியாகப் படிக்கத் தூண்டும் நூதனத்தைத் தன் நடையின் மூலம் தாழையார் செய்துள்ளார்.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register