குற்றவாளிக் கூண்டில் முஸ்லிம்


Author: அபுன் நஸ்ர் ஆபர்
Publisher: IFT
No. of pages: 60
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹15.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
சத்தியத்திற்குச் சான்று பகர வேண்டிய முஸ்லிம் தனது கடமைகளை நிறைவேற்றும்போது ஏற்படுகிற நன்மைகள் - அதிலிருந்து நழுவும்போது ஏற்படுகின்ற கோரமான விளைவுகள் ஆகியவற்றை மனதில் பதியும் வண்ணம் நாவல் வடிவில் நவில்கிறது இந்நூல்!
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register