குதிரையாளி

Author: சுபி பிரேம்
Publisher: தமிழ் நெஞ்சம்
No. of pages: 100
Subject: கவிதைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹105.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
கோவில் தூண்களில் வாய்பிளந்து நிற்கும் குதிரையாளிகள் கோவிலின் சிறபங்கள் மட்டுமல்ல. தொன்மங்கள் தாங்கி நிற்கும் இந்தக் குதிரையாளிகள் பெரும் வரலாற்றைச் சுமந்து நிற்கின்றன. அது கற்பனைக் குதிரைகள் அல்ல. அதன் பயணம் நீண்டது. ஒரு ஹைக்கூவாளனின் பயணத்தைப் போன்று அதன் பயணம் மிக நீண்டது. அவன் குதிரையாளியின் மீது ஒரு யாத்திரிகனாகப் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவனை கற்பனையாகப் பார்க்காதீர்கள். அவனே காட்சி. அவனே குறியீடு. அவன் பிரபஞ்சத்தைச் சுமந்து கொண்டிருப்பவன். சுபி பிரேம் கூட அப்படி ஒரு பயணிதான். ஒரு குதிரையாளியாக -மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் கூட்டரங்கில் மஹாகவி ஆசிரியர் வதிலை பிரபா வாசித்த குதிரையாளி நூல் ஆய்வுரை
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register