காட்டோவியம்


Author: ஜீ.முருகன்
Publisher: யாவரும் பதிப்பகம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹60.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
துயில் கலைந்து எழும் வண்ணத்துப்பூச்சி, வனம் எங்கும் அலையும் ஈரிலை வண்ணத்துப்பூச்சி, பெரும்பாறைகளை பறந்து கடக்கும் வண்ணத்துப்பூச்சிகள் புலிகளுடன் வேட்டையாட சென்ற அந்த காலகட்டத்தை நினைத்துக் கொண்டே உறங்க செல்கின்றன. இப்படிப்பட்ட காட்டோவியத்திற்கு நடுவே ரூசோவின் மங்கை குழலுதும் காட்சியை வைக்கிறார். அட்டைப்படத்தில் ஹென்றி ரூசோவின் ஓவியம் இதனை ஓரளவு காட்சிபடுத்துகிறது. இங்கே இதனுடன் இன்னும் ஒன்றையும் தொகுப்பின் உள்ளே ஓவியர் ஸ்ரீதரின் கோட்டோவியங்கள் மிக சரியாக பொருந்தி வருகிறது. ஓவியங்கள், அண்மை காலத்தில் கவிதை தொகுப்பில் காணப்படுவது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. வண்ணத்துப்பூச்சியின் தொடுகையில் இடும் புள்ளிகளை இணைத்து பார்த்தால்-சிறுவர் மலர் பகுதியில் ‘எண்களை இணையுங்கள்’ வருவது போல இந்த புள்ளிகளை மனக்கண்ணில் இணைக்கையில் நாம் அந்த நித்தியத்துவமுள்ள ‘காட்டோவியத்தை’ காணலாம்... - வேல்கண்ணன்
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register