இராவணன்: மாட்சியும் வீழ்ச்சியும்


Author: அ. ச. ஞானசம்பந்தன்
Publisher: சந்தியா பதிப்பகம்
No. of pages: 200
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹150.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
முக்கோடி வாழ்நாளும் முயன்றுடைய பெருந்தவமும் முதல்வன் முன்னாள் 'எக்கோடி யாராலும் வெலப்படாய்' எனக்கொடுத்த வரமும் ஏனைத் திக்கோடும் உலகனைத்தும் செருக்கடந்த புயவலியும் தின்று மார்பில் புக்கோடி உயிர்பருகிப் புறம்போயிற்று இராகவன்தன் புனித வாளி? - கம்பன்
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register