சுனன் இப்னுமாஜா (முதல் பாகம்)

Author: இப்னு மாஜா
Publisher: ரஹ்மத் பதிப்பகம்
No. of pages:
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹450.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
ஸிஹாவுஸ் ஸித்தா எனும் ஆறு பெரும் ஹதீஸ்கிரந்தங்களில் இந்த நூலும் ஒன்று.ஹிஜ்ரீ மூன்றாம் நூற்றாண்டில் தொகுக்கப்பட்ட புத்தகம் ரஹ்மத் பதிப்பகத்தின் முயற்சியால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு முதல் பாகம் வெளிவந்துள்ளது. அரபி மூலம்- தமிழாக்கம்- அடிகுறிப்பு என 1-1422 ஹதீஸ்கள் வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register