ஞானசூரியன்


Author: சுவாமி சிவானந்த சரஸ்வதி
Publisher: திராவிடர் கழகம்
No. of pages: 148
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹45.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
இந்நூல் - சமயங்களின் காலம், பிராமணனுக்கும் சூத்திரனுக்கும் தண்டனை பேதம், பிராமண விவாகமும் இதன் இலக்கணமும், வடமொழியின் ஆபாசம், பார்ப்பன வழிபாட்டால் வந்த கேடு, முனிவர்கள், ரிஷிபுங்கவர்களின் பிறப்புத்தன்மை முதலியனவற்றைக் கூறுகிறது. .
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register