காந்தியுடன் இரவு விருந்திற்குச் செல்கிறேன்


Author: மனுஷ்ய புத்திரன்
Publisher: உயிர்மை பதிப்பகம்
No. of pages: 272
Subject: கவிதைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹300.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
நான் என் காலத்தோடு இருந்தேன் என்பதற்கான சாட்சியங்கள் இக்கவிதைகள். ஒரு இருண்ட காலத்தோடு நடத்திய உரையாடல்கள் இவை. இந்தக்காலத்தை எதிர்கொள்ள காந்தி ஒரு சிறிய வழித்துணையாக இருக்கிறார். - மனுஷ்யபுத்திரன்
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register