ஃபூக்கோ


Author: எம்.ஜி. சுரேஷ்
Publisher: அடையாளம் பதிப்பகம்
No. of pages: 64
Subject: தத்துவம்
Language:

Availability: In stock

₹25.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
மிஷல் ஃபூக்கோ அழகியல் முதல் அதிகாரம் வரை அறிவின் வரலாறு முதல் மனப்பிறவின் வரலாறு வரை ஒழுக்கம் முதல் ஒழுங்கீனம் வரை இவை எல்லாவற்றின் மீதும் மனிதகுலம் கொண்டிருந்த பொதுபுத்தியை தகர்த்தவர் எம்.ஜி.சுரேஷ் எழுதிய இச்சிறுநூல் அவர் முன்வைத்த மாற்று உரையாடல், அதிகாரத்தின் நுண் அரசியல் அறிவின் தோற்றம் குறித்த கோட்பாடு, ஒழுங்குபடுத்துதலும் தண்டனையும், , பாலியல் வரலாறு போன்ற உலக அளவில் விவாதிக்கப்பட்டு வரும் விஷயங்கள் பற்றி பேசுகிறது. ஃபூக்கோவின் வாழ்க்கை மற்றும் படைப்புகள் குறித்த ஓர் அறிமுகமாகவும் அவரது சிந்தனைகள் மற்றும் எதிர்வினையாக இருந்த எதிர் கருத்துக்கள் ஆகிய அனைத்தையும் ஒருங்கே வைத்துப்பார்த்து பரிசீலனை செய்கிறது
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register