என்பது போலொரு தேஜாவூ


Author: ஸ்ரீபதி பத்மநாபா
Publisher: உயிர்மை பதிப்பகம்
No. of pages:
Subject: கவிதைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹70.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
“திரு. ஸ்ரீபதி பத்மநாபா” அவர்களின் “என்பது போலொரு தேஜாவூ” எனும் கவிதை நூலை வாசித்தேன். இக்கவிதை புத்தகத்தை கையில் எடுத்தவுடன், தேஜாவூ என்றால் என்ன என்பதைதான் அறிந்து கொள்ளத் தோன்றும். எங்கேயோ பார்த்தது போன்ற இடங்கள் எப்பொழுதோ கூறியது போன்ற சொற்கள் ஆகியவற்றை, ஒரு மனிதன் முதன்முதலில் பார்க்கும் பொழுதும், கேட்கும் பொழுதும், அதற்கு முன்னதாகவே கண்டதாகவும், கேட்தாகவும் அவனுக்குத் தோன்றும் எனில், அதுதான் தேஜாவூ. இவருடைய கவிதைப் புத்தகத்தில் உள்ள கவிதைகள் மட்டும் அல்ல, இவருமேதான் நமக்கு தேஜாவூவாக இருக்கிறார். இவருடைய தொகுப்பில் உள்ள கீழ் கண்ட கவிதைகளே இதற்கு சாட்சி: “இதழ்கள் வியர்வை கண்ணீர் உண்மை எல்லாமே உப்புக்கரிக்கிறது வா வேறு ஏதேனும் விளையாடலாம்.” “என்னை உனக்குப் பிடித்திருப்பதாகச் சொல்கிறாய் சரி, அதை ஏன் என் நிழலை மிதித்தபடி சொல்கிறாய்.” “சூரியனும் நிலவும் நட்சத்திரங்களும் மேகங்களும் பறவைகளும் எடுத்துக் கொண்டது போக மிச்சமிருக்கும் வானம் எனக்குத்தான்.” இக்கவிதைகளை படித்தப் பின்பு கூறுங்கள், இக்கவிதை புத்தகம் உங்களுக்கு ஒரு "தேஜாவூவா" அல்லது "ஜமாய்ஸ்வூவா" என்று. - மணி சண்முகம்.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register