எனது பர்மா வழிநடை பயணம்


Author: வெ. சாமிநாத சர்மா
Publisher: சந்தியா பதிப்பகம்
No. of pages: 224
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹195.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
உலகத்து அறிவையெல்லாம் ஒன்று திரட்டி தமிழனின் மூனையில் ஏற்றி உன்னதமான தமிழர்களை உற்பத்தி செய்ய இதுவரை யாராவது முயன்று இருக்கிறார்களா? எனக்கு அன்றும் இன்றும் ஒரே பெயர்தான் ஞாபகத்தில் நிற்கிறது. அதுதான் திரு. வெ. சாமிநாத சர்மா. நான் பெற்ற பொதுஅறிவில் இருபது சதவிகிதம் திரு. சாமிநாத சர்மா நூல்கள் தந்தவையே.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register