எம்மதமும் சம்மதம் - ஓர் ஆய்வு


Author: மாயில் கைராபாதி, வஹீதுத்தீன் கான்,

சத்ருதீன் இஸ்லாஹி
Publisher: IFT
No. of pages: 64
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹22.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
எம்மதமும் சம்மதம் எனும் கொள்கை எந்த அளவுக்கு சரி அல்லது எந்த அளவுக்கு தவறு என்பதை மூன்று அறிஞர்கள் அக்கு வேறு - ஆணி வேறாக அலசுகிறார்கள். இத்துறையில் தமிழில் வெளிவந்துள்ள முதல் நூல் - முன்னோடி நூல்!
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register