கடல் பற்றிய கவிதைகள்


Author: பிரம்மராஜன்
Publisher: யாவரும் பதிப்பகம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹130.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
ஒரு தனிமனித அனுபவத்தை இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் பல இயங்கு விசைகளுடன் ஏக சமயத்தில் செயல்படுமாறு இணைத்துவிடுதலே கவிதை பற்றிய என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவமாக இருக்கிறது. - பிரம்மராஜன்
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register