அதர்வ வேதம் ( 2 தொகுதிகளுடன்)


Author:
Publisher: அலைகள் வெளியீட்டகம்
No. of pages:
Subject: வரலாறு
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹1,250.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
இந்தியாவில் கிடைக்கும் தொன்மையான இலக்கியப் பிரதியான வேதங்கள் என்ன சொல்கின்றன என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள இத்தொகுப்புகள் உதவும். தமிழ் - ஆங்கிலத்தில் இந்நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் கிரிப்பித் அளித்த விளக்கக் குறிப்புகளும் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டு சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register