அர்த்தமற்ற இந்து மதம் பாகம்-1


Author: மஞ்சை வசந்தன்
Publisher: திராவிடர் கழகம்
No. of pages: 232
Subject: கட்டுரைகள்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹50.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
கவிஞர் கண்ணதானின் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் என்கின்ற 10 தொகுதிகளுக்கு மறுப்காக எழுதப்பட்ட புத்தகம் சரியாக தேடிப்பாத்தால் ஏதாவது ஒரு நாடி சாஸ்திரத்தில் பூர்வ ஜென்மத்தில் நான் யாராக இருந்தேன் என்பது தெரியக்கூடும் (அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் பாகம் 1 பக்கம் 122) உண்மையில் அவருக்கு நாடி சோதிடத்தில் நம்பிக்கை இருந்திருந்தால் தனக்குரிய நாடி சோதிடத்தைத் தேடியெடுத்து, தன் பூர்வ ஜென்மத் தீவினையும் அதைப் போக்கவதற்குரிய பரிகாரத்தையும் அறிந்து ,பரிகாராம் செய்து பூரண குணம் அந்திருக்கலாமே ஏன் அவ்வாறு செய்யவில்லை அர்த்தமுள்ள இந்துமத உபதேசம் எல்லம் ஊரை ஏமாற்றவா
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register