அரபு இசை


Author: எம்.எஸ்.எம். அனஸ்
Publisher: அடையாளம் பதிப்பகம்
No. of pages: 66
Subject: கட்டுரைகள்
Language:

Availability: In stock

₹60.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
அரபு இசையின் வளர்ச்சியையும் உலக இசை மரபில் அதன் செல்வாக்கையும் விளக்குகிறது இந்நூல். மத்திய, தென்கிழக்கு ஆசியாவில் பரவிய அரபு இசை இந்தியாவில் அதன் செல்லவாக்கை எவ்வாறு செலுத்துகிறது? இதன் தாக்கத்தைத் திரைப்படங்களில் பின்னணி இசை, பாடல் வழியாக எப்படி உணரலாம்? இதுபோன்ற கேள்விகள் மூலம் அரபு இசையின் தோற்றத்தையும் அதன் பரந்த வீச்சையும் தமிழ் வாசகர்களுக்கு விவரித்து, தன்னை முதல் நூலாக நிருவிக்கொள்கிறது.
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register