அன்புள்ள அக்காவுக்கு


Author: மாயில் கைராபாதி
Publisher: IFT
No. of pages: 96
Subject: இஸ்லாம்
Language: தமிழ்

Availability: In stock

₹20.00

Free shipping on all orders over
Rs.1000/- in India

Any Query?
+91-8220658318

Your Transaction Is Secured With
SSL Security


Details
Details
மனப்போராட்டங்களை, வாழ்வியலை, சுற்றுப்புறத்தை, அதிகாரத்தை, அந்தஸ்தை, அறஇயலை, உலகியலை கடிதங்கள் - பதில் கடிதங்களாக உலவ வைத்து அதன் விளைவாக ஓர் ஆக்கப்பூர்வ மாற்றத்தை நம் நெஞ்சிலும் - நடைமுறையிலும் நிலவச் செய்யும் கடித நூல்!
Reviews
Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register